Puppeteria

Лина – слугинчето от „Емил от Льонеберя“

Лина е кокетно и весело момиче от вълна. Подвижна кукла, носи кошничка в ръка.
В кошничката се е гушнало пухкаво гъсоче.